Allmän förskola

Oberoende av föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt så får alla barn över 3 år gå 15 timmar i veckan i allmän förskola. Den allmänna förskolan ingår i den vanliga förskoleverksamheten och är helt avgiftsfri.  

Att låta ditt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda barnet för den fortsatta skolgången.

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har vårdnadshavare rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka och 525 timmar på ett år. Det är helt frivilligt och det kostar inget. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om allmän förskola. 

I Nyköpings kommun ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten på förskolan. 

Ansök om allmän förskola

Information om regler

  • Allmän förskola omfattar alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år. 
  • Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och max 525 timmar under höst- och vårterminen.
  • Denna tid är avgiftsfri.
  • Placeringen följer skolans läsårstider vilket innebär att barnet är ledigt under loven på samma sätt som en eIev i skolan.
  • I de kommunala förskolorna är tiden förlagd tisdag–torsdag helgfria vardagar klockan 08.45–13.45 På de förskolor där barn åker förskolebuss anpassas tiden därefter.
  • Om ditt behov förändras under läsåret behöver du skriftligen meddela det genom att skicka e-post till barnplacering@nykoping.se 

För frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice, kundservice@nykoping.se eller 0155-24 80 80.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter