Delaktighet och inflytande

På skolan finns olika råd där man som elev och vårdnadshavare kan delta. 

  • Elevrådet är till för att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Elevrådet träffas regelbundet och tar upp frågor från klasserna. 
  • Matrådet är till för att alla på skolan ska ha möjlighet att påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. De träffas tillsammans med matleverantören en gång per termin.
  • Genom skolrådet ska föräldrar i samråd med rektor, ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Två till tre gånger per termin möts föräldrarepresentanter från klasserna, rektor och personalrepresentanter i skolrådet.

 

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Postadress
Arnö skola
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

arnoskolaherrhagen@nykoping.se

herrhagensfritidshem@nykoping.se

arnoskolalangsatter@nykoping.se

langsattersfritidshem@nykoping.se 

 

Rektor:
Eva Fältö

Biträdande rektor Herrhagen
Linda Kumlin

Administratör Herrhagen
Katarina Ahstrand

Biträdande rektor Långsätter
Jessika Jonsson

Administratör Långsätter
Anneli Johansson 

 

Besöksadress Herrhagen
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Besöksadress Långsätter
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny