Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas.

Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas, för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skolan. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Läs mer om hur du lämnar klagomål eller synpunkt på en skola.  

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Postadress
Arnö skola
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

arnoskolaherrhagen@nykoping.se

herrhagensfritidshem@nykoping.se

arnoskolalangsatter@nykoping.se

langsattersfritidshem@nykoping.se 

 

Rektor:
Eva Fältö

Biträdande rektor Herrhagen
Linda Kumlin

Administratör Herrhagen
Katarina Ahstrand

Biträdande rektor Långsätter
Jessika Jonsson

Administratör Långsätter
Anneli Johansson 

 

Besöksadress Herrhagen
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Besöksadress Långsätter
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2021-09-23
Sidansvarig: Jaana Moberg