Barn och utbildning

Här hittar du information om verksamheter inom den kommunala skolan. Det finns även länkar till friskolor och information om myndighetsutövning inom till exempel gymnasieantagningen. 

På denna karta ser du alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.