Naturskolan

Nyköpings naturskola har utomhuspedagogik för elever. Kontakta Naturskolan om du vill ha besök i din klass. Naturskolan erbjuder också fortbildningar i utomhuspedagogik, naturvetenskap och friluftsliv samt lånar ut undervisningsmaterial.

Naturskolan drivs av Nyköpings kommun. Den arbetar framför allt med utomhuspedagogik, biologi och friluftsliv. Men många andra ämnen vävs också in i undervisningen som svenska, matte, historia med mera.

Naturskolan är till för kommunala skolor, från förskoleklass upp till årskurs 6. Förskolor, högstadiet, gymnasiet och friskolor kan boka Naturskolan till självkostnadspris.

Naturskolan träffar eleverna i deras skolskogar eller på Söra, utanför Nyköping där Naturskolan har sin bas.

Förutom skolbesök erbjuder Naturskolan också fortbildningar för pedagoger i både skola och på fritids. Du som är rektor kan boka in din personalgrupp på fortbildning med Naturskolan.

Varför Naturskola?

När vi flyttar ut undervisningen och använder platsen för lärandet, lär barnen in med hela kroppen och alla sinnen. Då främjar vi det praktiska och upplevelsebaserade lärandet, vilket gör att fler elever bättre kan ta till sig undervisningen. Det arbetssättet tränar också elevernas förmåga att samarbeta, ger mer fysisk aktivitet och sänker stressnivån i elevgruppen.

Om Naturskolan

Så bokar skolor Naturskolan

I slutet av varje termin skickar Naturskolan ut ett brev med information om kommande termin. I brevet finns det en svarsblankett som du som pedagog ska fylla i med dina önskemål.

Alla pedagoger i Nyköpings kommunala skola från förskoleklass till årskurs 6 kan boka in sin klass eller barngrupp. Har du har glömt att lämna in önskemål kan du mejla till oss.

Förskolor, på högstadiet, gymnasiet och friskolor kan mejla till Naturskolan för att boka in ett besök från oss, till självkostnadspris.

Mejladress: anna.holst@nykoping.se

Vad innebär ett besök från Naturskolan?

Vi vill med vår kunskap och vår utrustning tillsammans med er pedagoger genomföra och utveckla undervisningen utomhus i närmiljön, till exempel i skolans skolskog.

Det går också bra att ha besöket i ett naturområde bortanför skolan, till exempel vid Labro ängar, Örstigsnäs, Lindbacke eller Ekensberg. Eventuella transportkostnader för elever står skolan själv för.

Vi skräddarsyr våra besök för att passa just din elev- eller barngrupp. Vi har även färdiga teman för respektive årskurs. Exempel på ämnesområden vi arbetar med är ute-matte, ute-svenska, ute-engelska och självklart natur- och friluftsliv.

Vi kan även arbeta mot specifika mål i läroplanen, efter önskemål.

Kostnadsfritt för kommunal f-6

Naturskolan är kostnadsfri för elever i förskoleklass upp till årskurs 6 i Nyköpings kommunala skolor.

Du som är lärare eller pedagog inom förskolan, på högstadiet, gymnasiet eller en friskola kan boka Naturskolan till självkostnadspris. Mejla till anna.holst@nykoping.se

Priser för förskola, gymnasiet, högstadiet och friskolor:
Heldag med 1 pedagog från Naturskolan: 4 500 kronor
Halvdag med 1 pedagog från Naturskolan: 2 250 kronor

Temalådor för experiment och studier

Naturskolan har lådor med olika naturvetenskapliga teman som du som pedagog kan låna av oss. Du bokar en temalåda genom att kontakta oss via mejl (se kontaktuppgifter längst ned på sidan).

Du kan boka en låda cirka två till fem veckor i taget, beroende på låda och säsong. Temalådorna ska underlätta för dig som pedagog att arbeta med naturvetenskap och utomhuspedagogik på egen hand med din klass. Lådorna är kompletta. Det kostar ingenting att låna temalådorna.

Temalådorna passar till både förskola, skola och fritidsverksamhet. 

Lådorna har följande teman:

  • Småkryp - Innehåller utrustning för att studera småkryp ute i naturen och sedan i klassrummet. I lådan finns stereoluppar, fjärilshåvar, luppburkar och liknande, inklusive bestämningslitteratur.
  • Livet i vatten - innehåller utrustning för att samla in och undersöka djur och växter i olika typer av vattendrag. I lådan finns både utrustning som behövs i fält till exempel håvar och burkar men också utrustning för arbete inomhus, som stereoluppar och litteratur.
  • Vattenexperiment - innehåller handledning och allt du behöver för att genomföra en rad experiment med tema vatten.
  • Gilbert-lådan - innehåller en rad spännande och roliga kemiexperiment som kretsar kring draken Gilbert.
  • Berta-lådan - innehåller flera spännande och roliga kemiexperiment för de yngre barnen som kretsar kring draken Berta.
  • Ull - skapande ute med naturmaterial framför allt med inriktning ull.
  • Fåglar - elever studerar fåglar med kikare. Innehåller tips, böcker, tipspromenader med mera, samt utrustning som handkikare och tubkikare.

Det är även möjligt att boka in ett besök av en pedagog från Naturskolan under den period klassen har lådan.

Observera att temalådorna inte har något att göra med NTA-lådorna.

Fortbildning för pedagoger

En av Naturskolan uppgifter är att ha fortbildningar för kommunens pedagoger.
Du som rektor kan boka in din personalgrupp och tillsammans med Naturskolan skräddarsy ett program som utvecklar din personal. Vi kan erbjuda fortbildningar under en hel- eller halvdag.

Exempel på teman är ute-matte, ute-svenska, ute-engelska, säkerhet och friluftsliv, geocaching, utematlagning. Vi kan även erbjuda kurser av mer naturvetenskaplig karaktär.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Kontaktperson för NTA:

Helena Kask
helena.kask@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny