Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas.

Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas, för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skolan. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Läs mer om hur du lämnar klagomål eller synpunkt på en skola.  

Kontakta oss

Västra skolan

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Rektor
Katja Ahlin

Biträdande rektor
Per Eklund

Administratör
Camilla Holmberg

vastraskolan@nykoping.se

Postadress och Besöksadress
Västra skolan
Brunnsgatan 37
611 32 Nyköping

Fritids

vastra.fritids@nykoping.se

Fritids Hemvist:
073-426 85 20

Fritids Extra:
073-149 38 13

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-03-20
Sidansvarig: Katja Ahlin