Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Trygghetsarbetet på Västra Skolan

Skolan ska vara trygg för alla. Ingen ska behöva komma till vår skola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Så här arbetar vi med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling:

  • Vi har vår likabehandlingsplan som en punkt på våra klassråd och elevråd. Läsa likabehandlingsplan gör du här.
  • Vi genomför enkäter.
  • Vi har aktivitets och lära känna dagar.
  • Vi utvärderar våra trivselregler.
  • Vi har pedagoger ute på rasterna.
  • Vi har aktiviteter som erbjuds på rasterna. 

Kontakta oss

Västra skolan

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Christina Frank, skolsköterska
0155 - 24 88 23
christina.frank@nykoping.se

Monika Eriksson,specialpedagog
monika.eriksson@nykoping.se

Ida Lithner, kurator
ida.lithner@nykoping.se
0155 - 24 78 67

Adress
Västra skolan
Brunnsgatan 37 
611 32 Nyköping

vastraskolan@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-03-20
Sidansvarig: Katja Ahlin