Delaktighet och inflytande

Vi tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare ska få möjlighet att ta del av information och vara med delaktig i skolan. Vi hälsar dig varmt välkommen att delta i olika forum för samråd så som föräldrarmöten och öppet hus-aktiviteter. 

Vi välkomnar föräldrar och andra vuxna att vara delaktiga i skolans arbete. I skolrådet träffas föräldrar, personal och skolledning för att utbyta information, tankar och åsikter kring skolans verksamhet. Du som förälder är alltid välkommen till dessa öppna möten. Ingen föranmälan krävs!

Våra samverkansytor är:

  • Elevrådet är till för att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Elevrådet träffas regelbundet och tar upp frågor från klasserna. 
  • Matrådet är till för att alla på skolan ska ha möjlighet att påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. De träffas tillsammans med matleverantören två ggr per termin.
  • Miljörådet arbetar för hållbar utveckling i skolan. Miljörådet träffas regelbundet och sätter då upp nya små miljömål att sprida i klasserna. 
  • Genom skolrådet ska föräldrar i samråd med rektor, ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Två till tre gånger per läsår möts föräldrarepresentanter från klasserna, rektor och personalrepresentanter i skolrådet.

Kontakta oss

Västra skolan

vastra.skolan@nykoping.se

Sjukanmälan via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Camilla Holmberg, administratör
0155-24 78 49

Per Eklund, biträdande rektor
0155-24 82 72

Katja Ahlin, rektor
0155-24 88 27

Adress
Västra skolan
Brunnsgatan 37 
611 32 Nyköping

Fritids

vastra.fritids@nykoping.se

Fritids Hemvist

073-4268520

Fritids Extra
073-1493813

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny