Västra skolan

Välkommen till Västra skolan! Hos oss finns det 130 fantastiska elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Vår skola präglas av elever som trivs och känner sig trygga. I undervisningen har vi fokus på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt elevernas delaktighet.

Pedagogerna är indelad i team och träffas regelbundet för kollegialt arbete. Inom ramen för teamen bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet. Vi har en elevhälsa som arbetar med fokus på ett främjande och förebyggande arbete för att skapa optimala förutsättningar för elevernas lärande och trygghet.

Information och kontaktuppgifter

Mer information om klasser, kontaktuppgifter till lärare, schema med mera finner du i SchoolSoft.

Besök gärna skolans blogg för mer information.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass som är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Är du nyfiken på att veta mer eller besöka oss, ta gärna kontakt så hjälper vi dig. Välkommen! 

 

Aktuellt

Viktiga datum

20 juni 2022

Instruktioner för att rapportera frånvaro i SchoolSoft

11 januari 2021

Kontakta oss

Västra skolan

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Rektor
Katja Ahlin

Biträdande rektor
Per Eklund

Administratör
Camilla Holmberg

vastraskolan@nykoping.se

Postadress och Besöksadress
Västra skolan
Brunnsgatan 37
611 32 Nyköping

Fritids

vastra.fritids@nykoping.se

Fritids Hemvist:
073-426 85 20

Fritids Extra:
073-149 38 13

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film
Uppdaterad: 2024-03-21
Sidansvarig: Katja Ahlin
Öppna sidomeny