Skolskjuts

Med skolskjuts menas resa till och från den skola där kommunen erbjudit eleven plats (så kallad basplaceringsskola). Elev som valt en annan skola kan i vissa fall bli beviljad skolskjuts. 

Resan går normalt från uppsamlingsplats/busshållsplats och tillbaka efter skoldagens slut. Skolskjuts åker man i första hand med buss i linjetrafik och med busskort, i andra hand med skoltaxi eller taxi i linjetrafik. I vissa fall kan resan innebära taxitur till hållplats och därefter buss till skolan och tillbaka.

Vilka regler som gäller samt information om hur du ansöker kan du läsa om här.

Uppdaterad: 2023-06-16
Sidansvarig: Jaana Moberg