Blå illustration på buss och barn som väntar på bussen

Skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag

Elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om kritierier för avstånd och ålder är uppfyllda. Elever i gymnasiet kan ansöka om busskort. En gymnaiseelev som studerar på annan ort kan ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag. 

Busskort

Elever som har ett busskort sedan tidigare behåller det även till kommande läsår. För elever med ett giltigt beslut laddas kortet automatiskt med nya resor inför skolstart.

Skolskjuts i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Gymnasieelever

För elever i gymnasiet finns inte skolskjuts. Elever har däremot rätt till elevresa i form av busskort, om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan är längre än 6 kilometer.

Det går även att ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag om eleven studerar på annan ort.

Politiskt beslutade riktlinjer

Det som gäller för skolskjuts elevresor och inackorderingsbidrag i Nyköpings kommun är riktlinjer som är politiskt beslutade.

Överklaga beslut

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut. 

 

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit, kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden är 100 kronor.

Har busskortet slutat att fungera är det viktigt att först kontrollera att du har ett giltigt beslut genom att logga in på Min sida i kommunens e-tjänst. Om beslutet är giltigt ska du anmäla kortet som trasigt genom att använda e-tjänsten nedan. 

Har busskortet försvunnit eller är trasigt ska det anmälas här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Om du inte har ett giltigt beslut så behöver du göra en ny ansökan. 

Ansökan om skolskjuts

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker genom framdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

När du har skolskjuts med skolbil

Vem får åka med skolbil?

Resor med skolbil samordnas med andra elever. Endast elever som beviljats
skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.

Förändrade behov av skolbil

Du anmäler ändringar av skolbil till skolskjutshandläggare. Det gäller till exempel byte av morgon- eller eftermiddagsturer eller byte av veckor vid växelvis boende. Kontaktuppgifter: E-post: skolskjuts@nykoping.se, Kundservice tel: 0155-24 80 80, vardagar kl. 9-16. 

Handläggningstiden är minst 10 arbetsdagar. Vid skolstart är handläggningstiden utökad till fyra veckor med anledning av hög belastning.
Avbokning och tider

Så avbokar du resa

Använd appen Ombord föfrälder för att boka av en resa. Se intruktioner för appen. Eller kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB om du behöver avboka en resa: Telefonnummer: 0155-21 75 00, mejl: skolor@taxinyox.se.  

Åker ditt barn inte med skolbilen på morgonen utan att du har meddelat Taxi Nyköping-Oxelösund så avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn skolbil på eftermiddagen så måste du ringa till Taxi Nyköping-Oxelösund AB och boka resan på nytt. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Om eleven missar resan på morgonen kommer det ingen ny skolbil och vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan.
Om en elev behöver åka hem tidigare för att hen till exempel blir sjuk så behöver vårdnadshavaren ordna hämtning på skolan.

Tider

Skolbilen avgår på utsatt tid, precis som med buss i linjetrafik. Se till att vara på plats vid uppsamlingsplatsen i god tid. Skolskjutsen kan av olika anledningar vara försenad, särskilt vintertid. Vänta kvar vid uppsamlingsplatsen och kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund skolbilen är försenad mer än 5 minuter.

Skolskjuts med skolbil körs enligt de kommunala skolornas läsårstider, det innebär till exempel att om de kommunala skolorna har studiedag så går ingen skolbil. Elever som inte går i kommunal skola som har behov av transport de dagarna skolbil inte körs ska vända sig till sin skola för hjälp med transport.

Ej avbokade resor och återkommande avbokningar

Om barnets resor vid upprepade tillfällen inte avbokas i tid, så kallade ”bomresor”, eller om ni återkommande avbokar resor så kommer vi att pausa de berörda turerna. Vi kommer då att informera vårdnadshavare via e-post.

Det är möjligt att boka på resor igen om behovet skulle uppstå, det gör du genom att skicka e-post till skolskjuts@nykoping.se

Res- och väntetider

Nyköpings kommuns planeringsmålsättning

 • Planeringsmålsättningen är att elever inte har längre restid än 60 minuter enkel väg. Restid avser den tid som resan i fordonet tar, från det att eleven blir upphämtad vid sin hållplats/uppsamlingsplats till dess att eleven blir avsläppt på skolan och tvärtom. 
 • Planeringsmålsättningen är att elever inte har längre väntetid på skolan än sammanlagt 60 minuter per dag. Väntetiden kan uppstå på morgonen mellan ankomst till skolan och skolskjutstiden samt från skolskjutstiden på eftermiddagen till att eleven blir upphämtad av skolskjutsen.

Planeringsmålsättningarna gäller inte för elever som har lång restid enkel väg utan omväg till skolan, elever som går på vald skola och för skolskjuts från bostadsadresser utanför skolans upptagningsområde. 

 

Uppsamlingsplats

Elever som reser med skolbil får en uppsamlingsplats för på- och avstigning. Den anvisade uppsamlingsplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder, resans längd/sträckning eller på andra samåkande elevers adresser. 

Trivselregler

För allas trivsel är det inte tillåtet att äta eller dricka i fordonen eller spela musik utan hörlurar.

Föraren kan komma att bestämma på vilka platser eleverna ska sitta för att
öka trivseln och trygghet under färden.

Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och eventuell ersättning kan krävas. Skadegörelse kan komma att bli polisanmäld.

Bälte och bilkudde

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga elever samt bilkudde till de elever som har behov av det. Anmälan och avanmälan av bilkudde gör du till 
kommunens kundservice, kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80. 

Föraren ska säkerställa att barn under 15 år använder säkerhetsbälte under färden.

Kontakta oss

Samhällsbetalda resor

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

E-post: skolskjuts@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

 

 

 

Taxi Nyköping-Oxelösund AB

För frågor om pågående resor, förseningar och för att göra tillfällig avbokning av skolbil kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB:

Telefonnummer: 0155-21 75 00 mejl: skolor@taxinyox.se

Eller använd appen: Ombord förälder, se intruktioner för appen 

Sörmlandstrafiken

För frågor och turer med busstrafik kontakta Sörmlandstrafiken:

Telefon: 0771-22 40 00  
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter