Aktuellt

Underrubrik saknas

Ombyggnation på Stenkulla

Vi är glada att meddela att lokalerna Kullen och Gläntan ska renoveras och byggas om. Därför är det byggstaket uppsatta på skolområdet runt dessa byggnader. Projektledare Emil kommer till skolan och pratar med eleverna om säkerheten kring en byggarbetsplats.

Lokalerna Kullen och Gläntan används idag som musiksal, bibliotek och skapande. Under byggnationen är dessa verksamheter flyttade till andra lokaler på skolan.

Här följer information från projektledaren Emil på Kommunfastigheter.

Lokalerna kommer att få en bättre planlösning, renoveras samt byggas ut. Det kommer bland annat att bli en gemensam entré som gör att byggnaderna blir sammanbyggda. Detta medför att byggstaket ska sättas upp på området samt att det kommer att vara en del ljud och rörelse i samband med arbetet. Det är Kjellbergs bygg som genomför arbetet som beräknas vara klart till 30 september 2023.

Bakgrund till beslut om byggnation

Kommunfastigheter har gjort en behovsbeskrivning för Rosenkulla skola, Stenkulla och Grönkulla fritids och utifrån den beskrivningen tagit fram handlingar för tillbyggnad och ombyggnad av de två lokalerna.

Under november har Projektenheten gjort en upphandling och tagit fram en anbudsbaserad kalkyl. Till- och ombyggnation är kalkylerad till 8 mnkr inklusive byggherrekostnader och riskreserv.

Finns frågor om byggnationen går det bra att kontakta projektledare Emil Ilmarsson, emil.ilmarsson@nykoping.se och finns det frågor om verksamheten går det bra att kontakta, Therese Lundberg therese.lundberg@nykoping.se.

 

Schoolsoft
Länk till Schoolsoft samt instruktioner finns på webbsidan - schoolsoft. Vid starten är det viktigt att du kontrollerar dina uppgifter samt lägger in korrekt epost och mobilnummer.

Fritidsschema i Schoolsoft
Tider och schema för fritids ska du lägga in i Schoolsoft från och med nu. Instruktioner för hur du gör hittar du på webbsidan - Instruktioner - Schoolsoft

Information från skolan
Schoolsoft har ersätta flera av skolans kommunikationskanaler och detta betyder att mycket av den information som nu finns i bloggar eller på Googlesites-sidor kommer att finnas i Schoolsoft istället. Fortsättningsvis kommer vi att ge vår löpande information via Schoolsoft istället för vår bloggsida.

Hjälp
I Schoolsoft finns en hjälpfunktion som vi vänligt hänvisar till. Hittar du inte vad du söker efter ber vi dig kontakta ditt barns lärare som hjälper dig.

 

 

 

Publicerad: 2018-10-16
Uppdaterad: 2023-03-07