Delaktighet och inflytande

Delaktighet och elev inflytande är ett övergripande uppdrag att alltid arbeta med.

 

 

I vårt arbete är därför temat hållbar utveckling centralt. Vi har även elevråd, matråd och klassråd som vi arbetar med under läsåret.

Några tillfällen varje läsår erbjuder skolan föräldrar att komma på temakvällar. Dessa kvällar tar upp ämnen som är ständigt aktuella i föräldrarollen. En nyhet för i år är temakvällen med ABC-utildning, en utbildning som vi erbjuder tillsammans med Nyköpings Familjecentral.

Öppna sidomeny