Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas.

Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas, för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skolan. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Läs mer om hur du lämnar klagomål eller synpunkt på en skola.  

Elevens bästa dag

Rosenkulla är en skola som har påbörjat ett långsiktigt arbete mot att nå högre likvärdighet och kvalitet. Vi vill vara en attraktiv, modern och levande skola som inspirerar våra barn och unga till ett livslångt lärande. Vi har under året börjat arbeta med hur vi kan utveckla våra lärmiljöer för att öka tillgängligheten.

De två senaste läsåren har vi deltagit i Fritidslyftet med samtlig undervisande personal på fritidshemmet. Syftet har varit att utveckla det kollegiala lärandet och stärka fritidhemsutvecklingen. Vi fortsätter detta arbete, men styr om fokus till språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmets verksamhet.

Vår övertygelse är att vi lär oss tillsammans och att vi utvecklar fritidshemmet genom det kollegiala lärandet. Vi tror starkt på att detta kommer att hjälpa oss bli ännu bättre på att nå alla elever.

Uppdaterad: 2023-04-13
Sidansvarig: Jonnie Jansson