Fritids

Rosenkullas fritids finns på Rosenkälla och Stenkulla. Nedan kan du läsa om de olika avdelningarna.

Vi har två avdelningar för fritidshemmet, Stenen för åk F-2 och Rosen för åk 3-6. Stenen ligger på Stenkulla och Rosen på Rosenkälla. Vi ser positivt på åldersintegrering i vårt fritidshem där alla bidrar till ett gemensamt lärande och utveckling.

Vi arbetar i enlighet med läroplanens kapitel 4 som berör fritidshemmet och vill att tiden på fritids ska ha följande innehåll:

 • Alla elever ska trivas och kan känna sig glada och trygga
 • Att eleverna tränas i social kompetens och förmåga att ta ansvar
 • Att eleverna lär sig att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar
 • Ge möjlighet åt eleverna att få rekreation

Dit når vi genom att vi som pedagoger inom fritidshemmet:

 • Verkar som förebilder, visar engagemang, är lyhörda och ser varje elev
 • Ser den fria samt den styrda leken som en metod för lärande
 • Är överens om gemensamma rutiner och regler
 • Ser dagen som en helhet
 • Ser till att vår fritidsverksamhet är noga planerad med hjälp av läroplanen för fritidshemmet och att vi har ett värdefullt innehåll med en tydlig och känd struktur
 • Att vi finns tillgängliga för eleverna, att vi inspirerar och inspireras av varandra, erbjuder valfrihet samt uppmuntrar elevernas egna initiativ
 • har god kontakt med vårdnadshavare.

Hålltider för fritidsavdelningarna

Öppettider på Rosen: 07:30 – 17:00 (från 06:00 och efter 17:00 är elverna på Stenen).

Mellanmål: Från ca. 13:45 till ca.14:30 beroende på  elevernas sluttider.

Öppettider på Stenen: 06:00 - 18:00

Mellanmål: Från ca. 13:45 - 14:30

Kontakta oss

Fritids Rosenkulla, Rosenkälla

Telefon: 073 773 76 65

Epost: fritids.rosenkulla@nykoping.se

Fritids Rosenkulla, Stenkulla

Telefon: 073-773 78 12

Epost: fritids.rosenkulla@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny