Kommunen förbereder sig att välkomna fler elever

28 mars 2024
Barn och utbildning

Skolinspektionen har fattat beslut om att från och med 20 juni 2024 dra in tillståndet för Båktorp, en av de fristående skolorna i Nyköpings kommun. Det beslutet kan inte kommunen påverka.

Båktorp skola har överklagat Skolinspektionens beslut till Förvaltningsrätten. I väntan på besked förbereder sig den kommunala skolan på att ta emot Båktorps elever från höstterminen 2024.

När en friskola blir av med sitt tillstånd eller går i konkurs så har kommunen ett ansvar att ta emot de elever som är berörda och är skrivna i Nyköpings kommun.

Ett samarbete har startat

I samarbete med Båktorp ser division Utbildning över den enskilda elevens behov och förutsättningar. Inom den kommunala skolan finns ett stort engagemang och erfarenhet av att anpassa undervisning och skolsituation för olika behov.

Vi strävar efter att alla elever i Nyköping ska ha bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga och tillgodogöra sig sin undervisning.

Berörda elever och deras vårdnadshavare har fått information och kommer att vara involverade i processen framåt.