Skolbibliotek

På Släbroskolan lägger vi mycket vikt på elevernas läs- och kunskapsutveckling.

Det finns ett skolbibliotek där eleverna har möjlighet att låna böcker, både till skolarbetet och till sin privata läsning. Släbroskolan har en skolbibliotekarie anställd på 100%.

Vi strävar mot att alla klasser ska ha schemalagd bibliotekstid fylld med bokprat, undervisning i källkritik och informationssökning. Skolbiblioteket används även i stor utsträckning av Fritidshemmet.

På skolan finns dessutom en biblioteksgrupp bestående av skolbibliotekarie, lärare och fritidspedagoger. Tillsammans arbetar vi läsfrämjande.

Kontakta oss

Skolbibliotekarie

Bozena Mirowska

bozena.mirowska@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny