Fritidshem

Fritidshem arbetar utifrån att ta tillvara på elevernas intressen och behov.

Släbro

Fritids på Släbro har morgonverksamheten mellan klockan 06.00 och klockan 8.15. För de yngsta eleverna startar fritidsverksamheten igen klockan 12.15 fram till klockan 18 när fritids stänger.

På morgonfritids erbjuds det frukost och lugna aktiviteter. Under eftermidagarna är det styrda aktiviteter blandat med eget val. Verksamheten baseras på läroplanen, Lgr 22.

Förskoleklassavdelningen är en gemensam öppnings och stängningsavdelning.

  • Havet - förskoleklass
  • Elden -  årskurs 1-2
  • Berget - årskurs 3-6

Råby

Råby skola har en fritidshemsavdelning från förskoleklass till årskurs 3. På fritidsavdelningen Råby har vi ett tätt samarbete med förskolan.  Klockan 8 börjar skolan. 

För de yngsta barnen börjar fritids klockan 12.00 igen fram till kl.18.00 när vi stänger på förskolan.

På morgonfritids erbjuds det frukost och lugna aktiviteter.

Under eftermidagarna är det styrda aktiviteter blandat med eget val. Verksamheten baseras på läroplanen, Lgr 22.

Kontakta oss

Råby fritidshem
073-662 25 13
slabro.raby@nykoping.se

Havet
073-773 72 51
073-412 14 34
slabro.havet@nykoping.se

Elden
073-662 20 87
slabro.elden@nykoping.se

Berget
073-773 74 55
slabro.berget@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny