Fritidshem

Här finns information om hur du ansöker om plats, säger upp plats, ändrar inkomstuppgifter eller säger upp plats till fritidshem. 

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs sex plats på ett fritidshem. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter. Det finns fritidshem på varje skola. Information om våra olika fritidshem hittar du i anslutning till informationen om respektive skola. 

Skolplattform

För dig med barn i kommunal förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium använder vi systemet Schoolsoft. Här hittar du som vårdnadshavare mer information om systemet samt länkar till inloggning och instruktioner.

Olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn, elever, ungdomar och andra grupper som ingår i den kommunala verksamheten. 

Läs gärna mer om barns rätt att vara på fritidshem samt vilka regler och villkor som gäller för de kommunala fritidshemmen. 

Ansöka, svara och ändra schema eller inkomstuppgifter 

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala fritidshemmen. De fristående fritidshemmen kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av plats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Om ditt barn går i förskolan och ska börja i förskoleklass kan du ansöka om fritids tidigast sex månader före önskad start på fritids.

Om du fått ett erbjudande om plats behöver du tacka ja eller nej till platsen. 

När ditt barn inte längre behöver sin plats ska du säga upp den.

Här kan du läsa mer om regler och avgifter.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Om du fått ett erbjudande om plats på ett fritidshem behöver du tacka ja eller nej till platsen. 

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av plats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Här kan du läsa mer om regler och avgifter.

Lägga in eller ändra schema

Du kan registrera eller ändra schema:

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på fritidshemmet.

Ändra inkomstuppgifter

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Din inkomst uppdateras inte automatiskt. Om din inkomst ändras ska du lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen.

Lämnar du inte inkomstuppgifter för hushållet så debiteras du för maxtaxa enligt kommunens avgiftsregler.

Du kan enkelt ändra inkomstuppgift via e-tjänst. 

Till e-tjänsten

Här hittar du instruktioner för hur du ändrar inkomst i e-tjänsten.

Har du inte Bank-ID kan du ändra inkomstuppgift via blankett.

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Läs mer om inkomstuppgift och vad som räknas som inkomst samt övriga regler på denna webbsida.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin plats ska du säga upp den.

Uppsägningstiden är 1 månad, från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats på fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av plats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Har du inte bank-ID kan du säga upp plats via blankett. 

Ansöka om byte av plats

Vill du byta fritidshem gör du en ansökan om det i e-tjänsten. Du kan när som helst under året göra en ansökan om byte av fritidshem. De fristående fritidshemmen kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Till e-tjänsten

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter