Anpassad skola (tidigare särskola)

Anpassade grund- och gymnasieskolan är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav, på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

I Nyköping kommuns regi finns anpassad grundskola årskurs 1 till 9 och anpassad gymnasieskola: 

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i anpassade grund- eller gymnasieskolan eller har frågor om dess verksamhet i Nyköpings kommun, är du välkommen att kontakta vår samordnare.

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Utredning

Innan en elev kan börja i anpassad skola och följa kursplanen utreds eleven. Vanligtvis är det skolans elevhälsa som utreder, för att säkerställa att eleven hör till anpassad skolas målgrupp.

Sammanlagt är det fyra olika utredningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk. 

Om utbildningen

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Den ska också vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Anpassade skolan består av nio årskurser i anpassade grundskolan och fyra årskurser på anpassade gymnasieskolan. 

Kontakta oss

Har du frågor om  anpassade skolans verksamhet och vad den skulle innebära för ditt barn, är du välkommen att kontakta vår samordnare:

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter