Skolbibliotek

Skolbiblioteket på en skola är en viktig del av elevernas lärandeprocess och läsglädje. 

Stigtomta skola har en skolbibliotekarie anställd. I denna tjänst ingår att föreslå litteratur till elever och lärare samt arbeta med läsfrämjande aktiviteter t ex boktips, lästävlingar och andra aktiviteter för att uppmärksamma läsningen. 

Skolbibliotekariens uppgift är även att, tillsammans med personalen, stödja eleverna i arbetet med att utveckla sin läs- och skrivförmåga. En stor del av skolbibliotekets roll är att arbeta med Medie- och informationkunnighet (MIK) t ex genom att hjälpa eleverna att  hantera information (källkritik, informationssökning, upphovsrätt, förstå algoritmer mm) i klasserna.

Vi jobbar för att skolbibliotekarien ska finnas med i hela undervisningsprocessen i skolan och på fritids (Planering, genomförande och utvärdering) Just att lärare och skolbibliotekarie samarbetar och planerar tillsammans är ett framgångsrecept för att eleverna ska kunna dra nytta av den resurs en skolbibliotekarie innebär. 

 

 

Kontakt

Skolbibliotekarie

Anders Hansson
anders.hansson@nykoping.se

Anders Hansson Skolbibliotekarie.png

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny