Rastis

Vi på skolan tycker att det är viktigt att alla elever har rätt till en bra och stimulerande rastverksamhet. På Stigtomta skola har vi Rastis, som ser till att det blir så.

Rastis är en personalstyrd aktivitet på rasterna för alla elever som vill.

Vår verksamhet utgår ifrån att eleverna ska ha roligt på rasten med ett innehåll som syftar mot samma mål som skolan. Med mål från Läroplanen ger vi eleverna ytterligare ett tillfälle att träna sina kunskaper.

Rastis ska även finnas där för de elever som inte vet riktigt vad de ska göra på rasten samt söker tryggheten hos en vuxen.

Vi erbjuder aktiviteter som utmanar, tränar och  främjar samarbete över alla åldrar.

Aktiviteternas syfte är att skapa ökad trygghet och gemenskap på skolgården under rasterna.

En uppskattad utmaning är veckans kluring som äger rum på torsdagar och fredagar. Det kan vara allt från rena kunskapsfrågor till gissa vem vi beskriver (oftast personal på skolan) som gör att eleverna måste ta kontakt med andra och ställa frågor. Ex. Spelar du gitarr? Heter du Teresia i mellannamn ?

Vi upplever Rastis som en trygg plats med många glada skratt!

Öppna sidomeny