Delaktighet och inflytande

På Stigtomta skola arbetar vi för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten och uppleva att de har möjlighet att påverka. Bland annat gör vi det genom klassråd, elevråd och forum för samverkan. 

Elevrådet

Elevrådets tankar och diskussioner är en mycket viktig del av skolans kvalitetsarbete. Det är ett forum för eleverna att kunna få möjlighet att framföra klassens önskningar men också att träna i demokratiskt arbete. Elevrådet träffas ett antal gånger under terminen med hjälp av personal från skolan. Elevrådet är också med och utvärderar vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Fritidsrådet

Fritidsrådet är ett demokratiskt forum under fritidstid där eleverna får möjlighet att påverka fritidsverksamheten. 

 

Kontakta oss

Stigtomta skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs i Schoolsoft
Före kl. 08:00 varje dag. De som har specialkost sjukanmäler även till köket
073-412 16 12

Rektor
Minna Pettersson Uitto

Biträdande rektorer
Robert Dahlqvist
Linda Ryrström

Administratörer
Lill Andersson
Anneli Lingstedt
Ulrica Kraft

stigtomtaskola@nykoping.se

Postadress och besöksadress:
Stigtomta skola
Skolvägen 4
611 72 Stigtomta

Fritids

Stigen Förskoleklass
073-773 73 56

Kvarnen Åk 1-2
073-426 86 01

Kompassen Åk 3-6
073-426 86 02

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny