Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trygghet på Stigtomta skola

Du som elev på Stigtomta skola ska känna dig trygg bland vuxna och bland dina kamrater. Trygghetsteamet och Trygghetsfrämjarna på skolan arbetar aktivt med att du som elev ska trivas på skolan. Vårt mål är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla.
Hör av dig till oss om du har problem eller ser någon som blir illa behandlad. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

stigtomtaskola@nykoping.se

Trygghetsteamet

Hernan Perdomo
Peter Mörlid
Ann-Louise Norberg
Lisa Öberg
Neil Franklin

Trygghetsfrämjare

Lisa Öberg
Caroline Fondberg

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-03-20
Sidansvarig: MInna Pettersson Uitto