Förskola - kommunal

Läs om hur du ansöker om förskola, hanterar plats i förskola eller ändrar inkomstuppgifter. Utifrån vår pedagogiska idé "Barnens bästa förskola" ska barnen få trygghet, utveckling och omsorg på bästa sätt - se filmen.  

Se vilka förskolor som finns i Nyköping

För dig som har barn i kommunal förskola använder vi systemet Schoolsoft

Ansöka om eller hantera plats i förskola

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala förskolorna.

E-tjänst - ansöka om plats

För att ansöka om plats på fristående förskola ska du kontakta förskolan. Se alla förskolor

Tacka ja eller nej

Om du fått ett erbjudande om plats i kommunal förskola ska du tacka ja eller nej till platsen. 

Vi strävar efter att erbjuda plats så nära som möjligt efter dina önskemål. Klarar vi inte att inom fyra månader erbjuda plats enligt ditt önskemål kan vi i stället erbjuda plats inom hela kommunen.

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den.

Använd vår e-tjänst för att: 

  • Ansöka om plats
  • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
  • Ansöka om byte av förskoleplats
  • Säga upp plats

Läs mer om regler och avgifter för förskola.

Ansöka om plats för barn folkbokförda i annan kommun

Flytta till Nyköpings kommun

Du som bor i annan kommun och ska flytta till Nyköpings kommun ansöker om förskoleplacering genom e-tjänsten eller ansöka genom ansökningsblankett. Du behöver komplettera din ansökan med underlag som styrker din kommande inflyttning till Nyköpings kommun, till exempel kvitto på flyttanmälan från Skatteverket. 

Inte flytta till Nyköpings kommun

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till någon av Nyköpings kommuns kommunala förskolor för ditt barn som inte är folkbokförd i Nyköping (och som inte heller avser att folkbokföras i Nyköpings kommun) behöver du inkomma med en ansökan. Placeringen kan beviljas i mån av plats eller om det finns särskilda skäl. 

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Om du fått ett erbjudande om plats i förskolan behöver du tacka ja eller nej till platsen. 

Vi strävar efter att erbjuda plats så nära som möjligt efter dina önskemål. Klarar vi inte att inom fyra månader erbjuda plats enligt ditt önskemål kan vi i stället erbjuda plats inom hela kommunen.

E-tjänst för att tacka ja eller nej

Läs mer om regler och avgifter i förskola.

Lägga in eller ändra schema

Du kan registrera eller ändra schema:

Tänk på att du måste lägga in schema med två dygns framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan.

Ändra inkomstuppgifter

Avgiften för en placering i förskola räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Om din inkomst ändras ska du meddela det till oss. Din inkomst blir inte automatiskt uppdaterad.

E-tjänst för att ändra inkomstuppgift

Lämnar du inte inkomstuppgifter för hushållet får du betala maxtaxa, enligt kommunens avgiftsregler. 

Läs instruktioner för hur du ändrar inkomst i e-tjänsten.

Har du inte Bank-ID kan du ändra inkomstuppgift via blankett.

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Läs mer om inkomstuppgifter och vad som räknas som inkomst samt övriga regler.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den.

Uppsägningstiden är en månad, från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

E-tjänst för att säga upp plats i förskola

Har du inte bank-ID kan du säga upp plats via blankett.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats på förskola så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Ansöka om att byta förskola

Vill du byta förskola gör du en ansökan om det i e-tjänsten. Du kan när som helst under året göra en ansökan om byte av förskola. De fristående förskolorna kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

E-tjänst för ansökan om byte av förskola

Så jobbar vi i Nyköpings förskolor

Barnens bästa förskola - vår pedagogiska idé

I Nyköpings kommun ska vi ha en likvärdig förskola av hög kvalitet. Till grund för vår utbildning ligger skollagen, Skolverkets läroplan för förskola (Lpfö18), diskrimineringslagen och FN:s barnkonvention. Utifrån det och vår pedagogiska idé - Barnens bästa förskola - driver vi vår utbildning, så att barnen i förskolan på bästa sätt ska få trygghet, utveckling och omsorg.

Läs mer om de olika delarna i vår pedagogiska idé:  

En förskolepedagog står på knä vid ett barn och håller om och tittar på det. Några barn sitter bredvid
Relationer och förhållningssätt

Förskolan är en demokratisk mötesplats där vi ger alla barn förutsättningar att bli sitt bästa jag. Relationer är centrala i utbildningen. 

Två barn och en pedagog som gräver i ett land på en förskolegård
Barnens miljöer

Miljöer och material är verktyg för undervisning och lärande, och ger barnen möjlighet att använda olika uttrycksformer. 

Förskolepedagog sitter med ett barn i knä och pekar på en tavla med små bilder på
Undervisning i förskolan

Vi ser möjlighet till lärande i de olika situationer och miljöer vår vardag befinner sig i. Vi varierar undervisningen och använder olika metoder, sinnen, tekniker och material. 

Bild på ett barn i en sandlåda som visar upp tre fingrar
Kvalitet i förskolan

Vår undervisning utgår från en vetenskaplig grund. Vi översätter lärolplanens mål i vardagliga situationer och analyserar nuläge, prioriterade mål, vägen dit och resultat. 

Förskolepedagog i samtal med ett barn
Språkutvecklande arbetssätt

Vårt språkutvecklande arbetssätt utgår från en helhetssyn på barns utveckling där språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.

Två bilder i en och samma: Blå förskolebuss och förskolecykel, en cykel med stor låda  med barn i
Förskolebuss och förskolecyklar

Vi använder förskolecyklar och förskolebussar för att skapar möjlighet för flera barn att tillsammans ta sig ut på äventyr på ett hållbart sätt.

Två personer pratar med varandra i ett konferensrum
Kollegialt lärande och reflektionskultur

Vad måste vi lära oss för att ge våra barn rätt förutsättningar att utvecklas mot målen? Vi jobbar med kollegialt lärande för att utveckla vår utbildning och undervisning. 

En pedagog sittande på huk med ett barn i knät och ett barn bredvid
Vår personal och organisation

Vi arbetar i mindre barngrupper för att skapa bättre förutsättningar att se alla barn och arbeta med barns delaktighet och inflytande. 

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter