Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i förskoleklass. Det är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. 

Det år som ditt barn fyller 6 år får barnet en basplacering på en skola. Läs mer om placering, att ansöka om tidigare start, senare start och om placering på annan skola. 

Så funkar förskoleklass

Förskoleklass:

  • är en ettårig obligatorisk skolform
  • har ett stort inslag av skapande arbete och lärande lek
  • fungerar som en övergång mellan förskola och skola
  • verksamheten pågår under 4 timmar per dag inklusive lunch. Efter det finns det tid på fritidshemmet för de elever som ska vara kvar på eftermiddagen
  • Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt kartläggningsmaterial pedagogerna har som stöd för att kunna säkerställa elevernas utveckling inom matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.  

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. 

Delaktighet och anpassad undervisning

Förskoleklassens verksamhet har en balans mellan lek och lärande där eleverna är delaktiga och undervisningen är anpassad efter elevernas olika behov.

Undervisningen i förskoleklass utgår från styrdokumenten i Skolverkets läroplan för förskoleklass och förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Utifrån läroplanen bryter vi ner målen och planerar den vardagliga verksamheten.

Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. En viktig del i det arbetet är skolans trygghetsarbete och elevhälsans insatser. 

Skolverkets film om förskoleklass

Kika in i Svalstas lokaler

Syntolkning: Filmen visar lokaler inifrån, som korridor med dörrar in till olika rum som har mindre grupperingar med bord och stolar samt rum med pingisbord, fönster ut mot gården, lekplats och omgivningar.  

 

Kika in i Bergshammars lokaler

Syntolkning: Filmen visar lokaler inomhus som gymnasitksal, kapprum, större rum med temahörna samt grupperingar med bord och stolar, whiteboard, rum med skolbänkar, hyllor med böcker och bord framför, skolbyggnaden med omgivningar som fotollsplan. 

Kontakta oss

Kiladalens norra skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Epost
kiladalensnorraskola@nykoping.se

Rektor
Charlotta Milosavljevic Olsson

Biträdande rektor Bergshammar
Åsa Ölander

Biträdande rektor Svalsta
Viktor Sundelius

Skoladministratör
Regina Lange


Besöksadresser

Kiladalens norra skola Bergshammar
Nyköpingsvägen 34
611 50 Nyköping

Kiladalens norra skola Svalsta
Sleipners väg 2
611 50 Nyköping

Fritids

Bergshammar
bergshammarsfritidshem@nykoping.se

Fritids Apeln
073 - 773 78 89 

Fritids Citronen
073 - 773 78 35


Svalsta
svalstas.fritidshem@nykoping.se

Gräshoppan
Öppnings- och stängningsavdelning
073 - 426 85 04 

Salamandern
073 - 426 85 05 

Syrsan / Ekoxen
073 - 426 85 07

Sköldpaddan
073 - 325 31 37

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-03-22
Sidansvarig: Charlotta Milosavljevic Olsson