Kiladalens norra skola

Välkommen till Kiladalens norra skola som består av skolbyggnaderna Svalsta och Bergshammar.

Schoolsoft för information till vårdnadshavare

Vi använder Schoolsoft - ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Här kan du läsa instruktioner för hur du loggar in med mera. Shoolsoft finns också som app för telefonen.  

 

Om skolan

Kiladalens skolområde har 2 skolor, Kiladalens norra skola och Kiladalens södra skola. Vi har 480 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och  sammanlagt är vi 90 personer som arbetar inom området.

I Kiladalens norra skola ingår Svalsta och Bergshammar. Intill skolorna har vi tillgång till grönområden med varierande natur och skolskogar på promenadavstånd. Den naturnära utemiljön inbjuder till aktivitet, lärande och lek.


Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Skolbibliotek finns på skolorna.

Visionen för Kiladalens norra skola är att:

  • Eleverna är trygga, känner trivsel och är delaktiga.
  • Alla elever når målen i läroplanen.
  • Eleverna uppmuntras och stimuleras att vara lika nyfikna då de
    lämnar skolan som när de börjar den.
  • Skolan strävar efter att allt vi gör bidrar till en hållbar utveckling.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs också mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler.

Aktuellt

Kontakta oss

Kiladalens norra skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Epost
kiladalensnorraskola@nykoping.se

Rektor
Charlotta Milosavljevic Olsson

Biträdande rektor Bergshammar
Åsa Ölander

Biträdande rektor Svalsta
Viktor Sundelius

Skoladministratör
Regina Lange


Besöksadresser

Kiladalens norra skola Bergshammar
Nyköpingsvägen 34
611 50 Nyköping

Kiladalens norra skola Svalsta
Sleipners väg 2
611 50 Nyköping

Fritids

Bergshammar
bergshammarsfritidshem@nykoping.se

Fritids Apeln
073 - 773 78 89 

Fritids Citronen
073 - 773 78 35


Svalsta
svalstas.fritidshem@nykoping.se

Gräshoppan
Öppnings- och stängningsavdelning
073 - 426 85 04 

Salamandern
073 - 426 85 05 

Syrsan / Ekoxen
073 - 426 85 07

Sköldpaddan
073 - 325 31 37

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film
Uppdaterad: 2024-03-20
Sidansvarig: Charlotta Milosavljevic Olsson
Öppna sidomeny