Förskoleklass

Förskoleklass ingår i den obligatoriska grundskolan, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklass pågår under ungefär fyra timmar per dag. Resten av dagen finns möjlighet till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

På vilken skola blir mitt barn erbjuden plats?

Det år som ditt barn fyller 6 år får hen en basplacering på en skola. Basplaceringen beror på var du bor. En skola har alltså ett visst så kallat upptagningsområde.

Du som vårdnadshavare får hem ditt barns placeringserbjudande via en blankett i november året innan barnet ska börja i förskoleklass. Du väljer då att acceptera erbjudandet eller att tacka nej. Om du tackar nej har du möjlighet att söka annan skola (kommunal eller fristående). Du ansöker om annan kommunal skola via den här blanketten. Skolan tar då emot ditt barn i mån av plats.

Ansökan tidigare eller senare skolstart

Det går att ansöka om att ett barn ska tas emot tidigare och det går att begära att skolplikten skjuts upp ett år, om särskilda skäl finns. Var god använd blanketterna: 

Ansökan tidigarelagd skolstart

Ansökan uppskjuten skolstart

Mer information om förskoleklass

På Skolverket.se kan du läsa mer om förskoleklass och ta del av läroplanen.

Öppna sidomeny

Nyheter