Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan (tidigare särskolan) är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Den finns för årskurs 1 till 9. 

Anpassad grundskola finns inte för förskola eller förskoleklass, däremot finns anpassad gymnasieskola.

Verksamheten finns på flera skolor i kommunen.

  • Årskurs 1-6 finns på Arnö skola (Långsätter) och Gruvans skola (Långberg),
  • Årskurs 7-9 finns på Nyköpings högstadium (Alpha)

I vissa fall är det även möjligt för en elev att följa anpassade grundskolans kursplan på den skola eleven redan har sin skolgång. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i anpassade skolan eller har frågor om anpassade skkolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår samordnare.

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Utredning

Innan en elev kan börja i anpassade skolan och följa dess kursplan utreds eleven. Vanligtvis är det skolans elevhälsa som utreder, för att säkerställa att eleven hör till anpassade skolans målgrupp.

Sammanlagt är det fyra olika utredningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk. 

Om utbildningen

Skolformen omfattar utbildning enligt anpassade grundskolans kursplan. Inom anpassade grunsskolan finns två inriktningar, ämnen och ämnesområden. En elev kan även läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Utbildningen kan också omfatta en kombination av ämnen enligt grundskolans och anpassade grundskolans kursplaner.

Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

På Skolverkets webbplats finns broschyren Anpassade grundskolan som är till för ditt barn. Den svarar på frågorna: Vem kan gå i anpassade grundskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Kontakta oss

Samordnare anpassad skola

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 

Anpassade grundskolor

Arnö skola, Långsätter, årskurs 1-6
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Rektor
Eva Fältö

Biträdande rektor
Jenny Törnfeldt

Gruvans skola, Långberg, årskurs 1-6
Stockholmsvägen 37
611 37 Nyköping

Rektor
Miladin Panic

Tf biträdande rektor
Ingela Grankvist

Nyköpings högstadium Alpha, årskurs 7-9
Aurore Holmbergs väg 9
611 36 Nyköping

Rektor
Tina Johansson

Biträdande rektor
Karin Holmquist

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny