Östra skolan

Välkommen till Östra skolan! Hos oss finns det 400 fantastiska elever från förskoleklass till och med årskurs 6 fördelade i två byggnader. Vi erbjuder rastaktiviteter, rörelse och avslappning för eleverna. Vår skola präglas av elever som trivs och känner sig trygga. I undervisningen har vi fokus på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt elevernas delaktighet.

Pedagogerna är indelad i team och träffas regelbundet för kollegialt arbete. Inom ramen för teamen bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet. Vi har en elevhälsa som arbetar med fokus på ett främjande och förebyggande arbete för att skapa optimala förutsättningar för elevernas lärande och trygghet.

Elevernas egna ord om Östra skolan: 

  • Jag gillar skolan för de har så fina klassrum och att jag lär mig så mycket nytt varje dag.
  • Vi har jättebra och snälla lärare som är duktiga på att lära ut.
  • Det finns snälla kompisar och man kan hitta bra vänner.
  • Idrotten och idrottshallen är jättebra.
  • Bra raster med många olika roliga och kul saker att göra.
  • Skolgården är stor, rolig och bra, vi har också en liten skog.
  • Maten är god.
  • Temadagarna är jättebra.
  • Vi tar hand om varandra och bryr oss om varandra.
  • Jättebra fritids.

Information och kontaktuppgifter

Mer information om klasser, kontaktuppgifter till lärare, schema med mera hittar du i Schoolsoft.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler

Är du nyfiken på att veta mer eller besöka oss, ta gärna kontakt så hjälper vi dig. Välkommen! 

 

Aktuellt

Viktiga datum

20 juni 2022

Instruktioner för att rapportera frånvaro i SchoolSoft

5 augusti 2021

Kontakta oss

Östra skolan

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft

Rektor
Katja Ahlin

Biträdande rektor fritids - F-klass
Per Eklund

Biträdande rektor åk 1 - 6
Mirza Ljuca

Administratör
Madeleine Karlsson

ostraskolan@nykoping.se

Postadress och Besöksadress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 36 Nyköping

Fritids

ostra.fritids@nykoping.se

Galaxen
073-773 72 96

Månen
073-773 72 58

Solen
073-773 71 72

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film
Uppdaterad: 2024-03-21
Sidansvarig: Katja Ahlin
Öppna sidomeny