Delaktighet och inflytande

Vi strävar efter att skapa trivsel och delaktighet för alla på skolan, där humanism och kunskapstörst ska råda. På skolan finns olika råd där man som elev och vårdnadshavare kan delta. 

Vi välkomnar föräldrar och andra vuxna att vara delaktiga i skolans arbete. I skolrådet träffas föräldrar, personal och skolledning för att utbyta information, tankar och åsikter kring skolans verksamhet. Du som förälder är alltid välkommen till dessa öppna möten. Ingen föranmälan krävs!

Våra samverkansytor är:

  • Elevrådet är till för att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Elevrådet träffas regelbundet och tar upp frågor från klasserna. 
  • Matrådet är till för att alla på skolan ska ha möjlighet att påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. De träffas tillsammans med matleverantören två ggr per termin.
  • Miljörådet arbetar för hållbar utveckling i skolan. Miljörådet träffas regelbundet och sätter då upp nya små miljömål att sprida i klasserna. 
  • Genom skolrådet ska föräldrar i samråd med rektor, ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Två till tre gånger per termin möts föräldrarepresentanter från klasserna, rektor och personalrepresentanter i skolrådet.
Öppna sidomeny