Modersmålsundervisning

För elever i grundskolan och grundsärskolan finns modersmålsundervisning och studiehandledning. I grundskolan sker modersmålsundervisningen oftast på eftermiddagar efter skoltid och är ett eget ämne som eleven får betyg i årskurs 6-9.

Läs mer om modersmålsundervisning i Nyköpings kommun.

Ansökan

Om en elev vill delta i modersmålsundervisning måste vårdnadshavare skicka in en ansökan till elevens skola. 

Ansökan om modersmålsundervisning

Säga upp plats

Vårdnadshavare måste säga upp elevens plats skriftligt om modersmålsundervisningen ska avslutas. Blanketten lämnas in till elevens skola.  

Säga upp modersmålsundervisning

Studiehandledning

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledning kan ske individuellt eller i en mindre grupp samt i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med ämneslärare hur många studietimmar som behövs för varje elev, och under hur lång period eleven kan få studiehandledning.

Uppdaterad: 2018-06-18
Sidansvarig: Anci Stierna