Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Likabehandlingsplan

Planen beskriver skolans rutiner och fortlöpande arbete mot kränkningar. Du kan också läsa om de insatser vi gör i syfte att förebygga och förhindra kränkningar samt hur vi arbetar hälsofrämjande. 

 

Kontakta oss

Tystberga skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs i Schoolsoft

Rektor
Miladin Panic

Biträdande rektor
Nina Sandberg

Administratörer
Martina Hughes
Kristin Karlsson

tystbergaskola@nykoping.se

Besöksadress
Bälingevägen
611 74 Tystberga

Fritidshemmet Granen

073-412 14 41
tystberga.fritidshem@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-11-17
Sidansvarig: Miladin Panic