Skolskogar i Nyköpings kommun

En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för utomhuspedagogik eller för att bara vara ute. Grundtanken är att barnens fantasi ska få fritt spelrum med lek i naturen utan tillrättalagda aktiviteter.

Pedagogisk forskning visar att naturnära undervisning har en positiv effekt på rörelse och inlärningsförmåga hos barn och unga. Det visar sig bland annat genom att de har lättare att koncentrera sig och får bättre motorik, koordination och balans. De håller sig dessutom friskare.

Syftet med en skolskog är att barnen ska:

 • få kunskaper om naturen
 • lära sig ta ansvar för sin närmiljö
 • öka förståelsen för sammanhangen i naturen
 • öka sitt välbefinnande, både fysiskt och psykiskt.

Vad kan finnas i en skolskog?

Exempel på vad som kan finnas i en skolskog är:

 • en stockring, alltså sittbänkar av stockar
 • en grillplats
 • en motorikbana

Efter överenskommelse med markägaren kan skolan få bygga till exempel vindskydd, fågelholkar, insektshotell, en vedlår, en faunadepå eller liknande, som skolan sen ansvarar för att underhålla.  

En faunadepå är en utplacerad hög med stockar, stubbar eller grenar som skapas med syftet att stärka den biologiska mångfalden. Död ved är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter.

Vilka regler gäller i en skolskog?

Oftast skapar man en skolskog på kommunal mark, men ibland kan det ske på privat mark. Det är viktigt med en skriftlig överenskommelse med markägaren innan man skapar sin skolskog. I överenskommelsen får skolan eller förskolan rätt att använda marken utöver vad allemansrätten säger. Samtidigt tar skolan eller förskolan ansvar att förmedla allemansrätten till barnen.

Vilka skolor och förskolor har en skolskog?

 • Bergshammars förskola och skola
 • Bryngelstorpsskolan
 • Buskhyttans skola
 • Daldockans förskola
 • Dammlötskolan
 • Gruvans skola Brandkärr
 • Gruvans skola Långberg
 • Herrhagsskolan
 • Korvettens förskola
 • Långsätters förskola
 • Långsätterskolan
 • Malmbryggshagens förskola
 • Naturskolan Söra
 • Nävekvarns förskola och skola
 • Realgymnasiet
 • Rosenkulla skola Rosenkälla
 • Rosenkulla skola Stenkulla
 • Råby skola
 • Sjösa skola
 • Släbroskolan
 • Stigtomta skola
 • Svalsta skola
 • Tessins förskola,
 • Tystberga skola
 • Tängsta och Skogsbackens förskolor
 • Vattenliljans förskola
 • Vrena skola
 • Ålberga skola
 • Ängstugans förskola
 • Östra skolan

Utveckling och förvaltning

Det är mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun som sköter om skolskogarna. Vi byter löpande ut stockbänkar där det behövs. Det är oss du kontaktar om din skola vill utveckla er skolskog. Under 2022 har Vattenliljans förskola på Arnö fått en ny skolskog och Ålbergas skolskog fått en motorikbana.

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

E-post: mex@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter