Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Trygghetsteam

Vi i trygghetsteamet, tillsammans med alla barn och vuxna, har en plan för att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Tillsammans arbetar vi varje dag aktivt för att skapa en trygghet på vår skola. Tveka inte att höra av er till trygghetsteamet om ni har frågor, funderingar eller om ni känner oro över ert eller andras barn. Det bästa trygghetsarbetet skapas alltid tillsammans med er i hemmen.

Det är vi som ingår i Buskhyttans trygghetsteam:

  • Biträdande rektor
  • Kurator
  • Skolsköterska 

Läs mer om hur vi arbetar i "Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandlning".

Det är vi som ingår i Nävekvarns trygghetsteam:

  • Biträdande rektor 
  • Kurator
  • Skolsköterska

Läs mer om hur vi arbetar i "Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling."

Buskhyttan - Friendsteamet

Friendsteamet består av våra elever som aktivt, tillsammans med trygghetsteamet, är med i arbetet för att skapa trygghet på vår skola.

Varannan vecka träffas eleverna från årskurs F-3. På träffarna diskuterar vi vår skolmiljö, exempelvis hur alla mår i sina klasser, hur rasterna fungerar, att eleverna känner sig trygga överallt på vår skola etc. Träffarna fungerar som ett informationsflöde mellan trygghetsteamet och alla elever. Tillsammans med eleverna ser vi till att vi arbetar med rätt förebyggande insatser.

Trygghetsteamet planerar även livskunskapslektioner för alla klasser varannan vecka. Mentor genomför sedan dessa med hjälp av veckans FT-representanterna. Det kan vara att läsa litteratur med uppdrag utifrån böckerna men även olika samarbetsövningar, filmer, lekar mm. Dessa uppdrag kommer även leva vidare på fritids genom olika uppdrag från trygghetsteamet.

Nävekvarn - Kamratstödjare

Kamratstödjarna består av våra elever som aktivt, tillsammans med trygghetsteamet är med i arbetet för att skapa trygghet på vår skola.Vi vill hjälpa eleverna att motverka kränkningar, att de ska ha mod att skapa förändring genom aktiva ställningstaganden. Kamratstödjarna fungerar som skolans extra ögon och öron. En länk till de vuxna men framförallt är de bra kompisar som vågar ta ställning mot kränkningar. De kan kan sprida kunskap, positiv attityd och mod till skolans elever. Skolans arbete med kamratstödjare är inspirerat från stiftelsen Friends.

Kontakta oss

Tunaberg skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs i Schoolsoft

Rektor:
Eva Fältö

Biträdande rektor 
Carina Kjellberg Svensson

Administratör
Katarina Ahlstrand

tunabergsskola@nykoping.se

Besöksadress:
Koppartorpsvägen 23
611 95 Nyköping

Postadress:
Bruksvägen 1
611 76 Nävekvarn

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-24
Sidansvarig: Jaana Moberg