Fritidshem

Vårt mål är att skapa en trygg miljö med goda kamratrelationer i en trygg grupp där alla får synas och höras samt lära sig att lyssna och ta hänsyn till varandras olikheter och behov.

Enligt skollagen skall fritidshemmet bl.a. komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och erbjuda eleverna stöd i sin utveckling.

  • Du får lära dig att ta eget och gemensamt ansvar i vår fritidshemsverksamhet.
  • Du ska också få utveckla dina färdigheter emotionellt och motoriskt och känna att du duger som du är.
  • Vi vill att du ska kunna visa respekt för vuxna och för kamrater.
  • Vi värnar om den lärande lekens betydelse och månar om att elevernas rörelsebehov ska bli tillgodosett.
  • Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet och inflytande genom att ta tillvara dina idéer om vad vi ska göra på fritidshemmet.

Öppettiderna på fritids är kl.06.00-18.00. Vi serverar frukost mellan kl.06.15-07.15. Mellanmål serveras ca kl.14.00-14.30.

Buskhyttan

Besök gärna skolans blogg.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att läsa information på bloggen.

Nävekvarn

Besök gärna skolans blogg.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att läsa information på bloggen.

 

Kontakta oss

Tunaberg skola

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs i Schoolsoft

Rektor:
Eva Fältö

Biträdande rektor 
Carina Kjellberg Svensson

Administratör
Katarina Ahlstrand

tunabergsskola@nykoping.se

Besöksadress:
Koppartorpsvägen 23
611 95 Nyköping

Postadress:
Bruksvägen 1
611 76 Nävekvarn

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny