Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Trygghetsteam

Skolan har ett trygghetsteam. De arbetar aktivt för att du som elev ska uppleva trygghet, trivsel och glädje på vår skola. Trygghetsarbetet skapas tillsammans med elever, vuxna och hemmet. Tillsammans arbetar vi för - elevens bästa skoldag varje dag. 

 

Värdegrundsarbete

På skolan har vi skapat en helhetssyn kring värdegrundsarbete genom vårt arbete med skolans gemensamma värdegrundstrappor. Den stora vinsten med detta arbete är ökad medvetenhet. Här får eleverna syn på sitt agerande och lär känna sig själva. De får verktyg för att nå de värdegrundande målen i läroplanen. Det är ett positivt arbete som omfattar hela vår skola. 

 

Uppdaterad: 2023-04-13
Sidansvarig: Jonnie Jansson