Digitala verktyg i skolan

IKT-pedagogik handlar om hur man i den klassiska undervisningssituationen använder olika digitala enheter och media som ett verktyg för att förstå och underlätta förmedlandet av information. IKT handlar om att använda tekniken på ett meningsfullt sätt - alltid med eleven i fokus. 

Egen dator från årskurs 4

Nyköpings kommun erbjuder alla elever från årskurs 4 en egen digital enhet för skolarbetet, en så kallad “en-till-en”-lösning. Det gör vi för ge alla elever samma förutsättningar att använda modern digital teknik som redskap i sitt lärande. 

Här kan du läsa mer om hur vi i den kommunala grundskolan arbetar med digitala verktyg

Digitalisering

För att möta våra elever som lever i ett alltmer digitaliserat samhälle använder skolan digitala verktyg i undervisningen i alla årskurser. Det bidrar till att förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får en digital kompetens med sig för fortsatta studier och arbetsliv. I åk 4-6 har eleverna tillgång till en egen Chromebook och man arbetar till stor del med digitala läromedel. 

 

Uppdaterad: 2023-04-13
Sidansvarig: Jonnie Jansson