Porfyren - Sjösas fritidshem

Fritidshemmet uppgift är att vara ett komplement till skolans uppdrag.

Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen (LGR22) och andra styrdokument för en bra fritidshemsverksamhet. Vi arbetar med elevernas inflytande och delaktighet genom vårt fritidsråd.

Vi har öppet mellan 06.00 och 17.30 utifrån barnens scheman.

På fritidshemmet arbetar: Lina, Matilda, Emma, Anas, Karim, Elias och Ulrika.

 

Kontakta oss

Porfyren
073-662 21 55

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny