Regler och avgifter för Kulturskolan

Här hittar du information om vilka avgifter och regler som gäller för Kulturskolan.

Regler för intagning

Alla barn och unga som vill ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Är intresset stort kan du behöva vänta. Den generella intagsordningen vid kö är utefter anmälningsdatum.

Ämnesundervisning erbjuds för åldrarna 0 till 19. Äldre upp till och med 22 år erbjuds att delta i gruppundervisning i mån av plats.

Inskriven elev behåller sin plats från en termin till nästa. Platsen bekräftas i och med deltagande vid terminsstarten.

Intagning av elev från annan kommun görs om interkommunal ersättning betalas.

Kursavgifter

  • Ämneskurs för åldrarna 0 till 8 år: 200 kr per termin
  • Ämneskurs för åldrarna 9 till och med 19 år: 700 kr per termin
  • Ämnesrabatt för elever från 9 år vid tredje samtidiga kursen: 350 kr per termin.
  • Syskonrabatt för tredje syskonet i ämneskurs: 350 kr per termin.
  • Lägre kursavgifter än 700 kr ger ingen syskonrabatt.
  • Deltagande i orkester, ensemble, kör med mera: 200 kr per termin.
  • Deltagande i orkester, ensemble, kör med mera är kostnadsfritt vid samtidigt deltagande i någon ämneskurs.

Hyra instrument

Vissa instrument kan hyras av Kulturskolan. Kostnaden är 150 kr per termin och instrument.

Lektionsgaranti på Kulturskolan

Kulturskolans lektionsgaranti innebär att individuell undervisning eller gruppundervisning erbjuds vid minst 24 lektionstillfällen per läsår fördelat på 12 lektioner per termin.

Verksamheten följer i huvudsak den kommunala skolans terminer och har ingen reguljär undervisning under skollov. Under skolloven kan däremot olika projekt erbjudas.

Utöver de garanterade lektionerna kan ensemblespel, uppvisningar,
föreställningar, utställningar, konserter eller andra projekt förekomma. I vissa fall kan dessa ersätta individuella lektioner.

Tillämpningsregler på Kulturskolan

Elever som första gången börjar en kurs får delta utan förbindelse eller kostnad vid ett kurstillfälle. Vid närvaro på kommande kurstillfälle registreras eleven på kursen och terminsavgiften faktureras till målsman. Är eleven över 18 år skickas fakturan direkt till deltagaren.

Om elev erbjuds plats efter terminens början betalas avgiften proportionellt efter antal garanterade lektioner.

Eventuellt inställda lektioner ersätts inte ekonomiskt så länge lektionsgarantin uppfylls. En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Vid frånvaro på grund av långvarig sjukdom kan återbetalning av kursavgiften ske proportionerligt utifrån lektionsgarantin.

Avanmälan av plats ska ske via SpeedAdmin till Kulturskolan senast den 15 augusti för höstterminen och senast den 15 januari för vårterminen. Sker avanmälan senare faktureras full terminsavgift innevarande termin, och uppsägningen träder i kraft först kommande termin.

Avanmälan är giltig först när den bekräftats av Kulturskolan.

Läromedel i kurserna bekostas av eleverna själva. Noter och dylikt till orkester, ensemble och kör bekostas av Kulturskolan.

Kulturskolan tillämpar i övrigt Nyköpings kommuns regler för debitering,
betalningspåminnelse och kravrutiner

Länk till styrdokumentet Kulturskolans Avgifter och regler

Kontakta oss

E-post: kulturskolan@nykoping.se

Telefon Kundservice: 
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 9-16

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny