Elevhälsa

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi som arbetar inom elevhälsan är bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger. Tillsammans med skolledningen och er vårdnadshavare arbetar vi för ditt barns hälsa. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

Sjukdomspolicy vid de vanligaste smittorna

Feber: Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det kommer till skolan. Viktigt är att barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande medel i kroppen.

Ögoninfektion: Barnet ska vara hemma tills ögonen är kladdfria.

Huvudlöss: Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss. Läs gärna mer om behandling av huvudlöss på 1177.se.

Magsjuka: Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Mer information om symptom och behandling finns här hos 1177.se. Informationen finns på flera olika språk. 

Rekommendation från 1177.se: Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senast kräktes eller hade diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att du anmäler det i Schoolsoft

Långberg/Brandkärr:
Sjukanmälan görs i Schoolsoft senast 7:30 varje dag eleven är borta från skolan.

Elevhälsoarbetet på Gruvans skola

Här på Gruvans skola arbetar en elevhälsogrupp, skolsköterska och skolläkare för ditt barns bästa.

Elevhälogruppen arbetar med enskilda elever som behöver särskilt stöd, men också med elevernas arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.

Skolläkaren når du genom att kontakta skolsköterskan. 

Skolsköterskans roll

Skolsköterskans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. På individnivå sker det främst genom hälsosamtal och vaccinationer.

Enligt skollagen ska alla elever erbjudas minst tre hälsosamtal under grundskolan. På våra skolor har vi samtalen i förskoleklass, åk. 2, åk. 4 och åk 6.

Kontakta oss

Långberg

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs i Schoolsoft senast 7:30 varje dag eleven är borta från skolan

Skolsköterska
Catarina Granelli
073 - 773 71 29
catarina.granelli@nykoping.se

Kurator
Anneli Lindqvist
0155 - 24 81 41
sms: 073 - 412 14 70
anneli.lindqvist.1@nykoping.se

 

 

 

 

Brandkärr

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs i Schoolsoft senast 7:30 varje dag eleven är borta från skolan

Skolsköterska
Åsa Melander Larsson, skolsköterska
0155-24 84 19
asa.melander.larsson@nykoping.se

Kurator
Anneli Lindqvist
0155 - 24 81 41
sms: 073-412 14 70
anneli.lindqvist.1@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-11-17
Sidansvarig: Miladin Panic