Skolbibliotek

För ett lustfyllt läsande och lärande

I rektorsområdet finns tre skolbibliotek och en skolbibliotekarie.

Innehållet i de tre skolornas bibliotek uppdateras kontinuerligt med aktuell litteratur inom olika genrer, så som skönlitteratur, fakta, poesi, bilderböcker osv. Skolorna använder Inläsningstjänst för att lyssna på böcker och elever med läsnedsättning har möjlighet att få ett konto för talböcker i Legimus.

Klasser och fritidsavdelningar besöker biblioteken och elever kan få personliga tips för sin läsning. I samarbete med pedagogerna genomförs aktiviteter för att stärka elevernas språk, läs- och skrivutveckling och informationskunnighet. Vi kan t ex ordna läsraster, uppmärksamma barnboksveckan, fira källkritikens eller poesins dag.

Gruvans skola Långberg har ett digitaliserat skolbibliotek med ett stort utbud av litteratur. Här erbjuds eleverna ett lånekonto med lånekort och pinkod. De kan då låna böcker med sitt lånekort eller med hjälp av sitt personnummer. Lånetiden är 4 veckor och eleven får låna och ansvara för upp till 3 böcker åt gången. Lånekontot kan aktiveras även på Stadsbiblioteket vid besök tillsammans med vårdnadshavare.

Öppna sidomeny