Gruvans skola

Välkommen till Gruvans skola som består av skolbyggnaderna Långberg och Brandkärr. I rektorsområdet ingår också Tystberga skola.

Vår skola präglas av ett gott samarbetsklimat mellan både vuxna och barn. Vi arbetar med att möta varje elev utifrån barnets egna förutsättningar, för att tillsammans med eleven utvecklas och ta nästa steg i resan mot målen.

Skolan är mångkulturell med elever från alla delar av världen. Det ger skolan en naturlig möjlighet till kunskap, insikt och förståelse för olika kulturer.

Integration på olika plan är en viktig del av vår vardag. 

Kontaktuppgifter och information

Information om klasser, kontaktuppgifter till lärare, schema med mera hittar du i Schoolsoft.

 

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass som är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs via SchoolSoft
(senast 7:30 varje dag)

Adress Långberg
Gruvans skola Långberg
Stockholmsvägen 37
611 37 Nyköping

Adress Brandkärr
Gruvans skola Brandkärr
Brandkärrsvägen 106 A
611 65 Nyköping

Rektor
Miladin Panic

Biträdande rektor Långberg
Emilia Lindell

Biträdande rektor Brandkärr
Cecilia Vikman

Adminitratörer
Kristin Karlsson
Martina Hughes

gruvansskola@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film
Uppdaterad: 2024-03-21
Sidansvarig: Miladin Panic
Öppna sidomeny