Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Trygghetsarbetet på Dammlötskolan

Skolan ska vara trygg för alla. Ingen ska behöva komma till vår skola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Så här arbetar vi med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling:

  • Vi har vår likabehandlingsplan som en punkt på våra klassråd och elevråd. Läsa likabehandlingsplan gör du här.
  • Vi genomför enkäter.
  • Vi har aktivitets och lära känna dagar.
  • Vi utvärderar våra trivselregler.
  • Vi har pedagoger ute på rasterna.
  • Vi har aktiviteter som erbjuds på rasterna. 

Kontakta oss

Dammlötskolan

dammlotskolan@nykoping.se

Ingela Haglund, biträdande rektor 
0155-45 73 60

Katja Ahlin, rektor 
0155-24 88 27

Christina Frank, skolsköterska
christina.frank@nykoping.se
0155 - 24 88 23

Eva Karlsson,specialpedagog
eva.karlsson11@nykoping.se

Ida Lithner, kurator
ida.lithner@nykoping.se
0155 - 24 78 67

Adress
Dammlötskolan
Dammlötsvägen 3A-H
611 93 Nyköping

Skolan

F-klass, 073-426 87 97

Klass 1-3, 073-426 87 89

Klass 4-6, 073-426 87 92

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-13
Sidansvarig: Katja Ahlin