Organisation och kontakt

Här kan du läsa mer om organisationen för division Utbildning, DU.

Divisionens uppdrag kommer från nämnderna och omfattar den kommunala förskolan och skolan, anpassad skola ända upp till vuxenutbildningen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges mål, uppdrag och budget kommer till oss på division utbildning via nämnderna barn- och ungdomsnämnden, BUN och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, KAN:

Det är i överenskommelserna från nämnderna vi kan utläsa vilket grunduppdrag vi har och vilken budget vi ska förhålla oss till. Här ingår även särskilda uppdrag som kan förväntas att divisionen ska genomföra under kommande budgetperiod.

Det är de förtroendevalda inom nämnderna som beslutar kring hur division utbildning ska arbeta, sedan är det vi som arbetar inom divisionen som utför nämndernas beslut.

Gymnasieantagningen är en egen myndighetsutövning och har en egen webbsida där du kan läsa mer om gymnasievalet, statistik med mera. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

230705 Organisation Division_utbildning.png

Här hittar du organisationschemat som en pdf. 

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 

Divisionschef
Peter Ekedahl


Skolchefer

Förskola
Ewa Björnfoth

Grundskola F-9
Carina Hall

Gymnasiet
Heléne Linder

Campus Nyköping
Pia Alm Böö

Stabschefer 

Administrativ chef
Peter Wirström

Chefsekonom
Emma Ehrenkrona

IT chef
Conny Velén

Postadress
Nyköpings kommun
Division Utbildning
611 83 Nyköping

E-postadress till registrator
regbu@nykoping.se 

Besöksadress
Östra Rundgatan 11-13

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter