Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden fullgör, jämte kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet.

Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut och övriga hemkommuns- och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan fristående pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola samt fristående och regionkommunala gymnasieskolor.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ansvarsområden

  • Förskola
  • Annan pedagogisk verksamhet
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Intresserad av att driva skolverksamhet?

Här hittar du mer information om:

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden bytte namn till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden den 1 januari, 2019. Samtidigt lyftes gymnasiefrågor över till Barn- och ungdomsnämnden. 

Äldre protokoll och kallelser hittar du på arkivsida.

Barn- och ungdomsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Torbjörn Kock (S)
torbjorn.kock@nykoping.se

Förste vice ordförande
Anki Hartmann (M)
annchristine.hartmann@nykoping.se

Andre vice ordförande
Bo Österberg(SD)
bo.osterberg@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunniga
Inga-Lill Björklund
0155-24 75 63

Jessika Petersson
0155-24 78 82

Nämndsekreterare
Rickard Åleberg
0155-24 75 71

Handläggare
Sara Eriksson
0155-24 83 16

Handläggare
Anna Dahl
0155-24 87 40

Postadress
Barn- och ungdomsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regbun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter