Jävsnämnden

Jävsnämndens uppdrag är att säkerställa att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) undviker att hamna i jävssituation när tillsyn, beslut och myndighetsutövning sker mot den egna verksamheten.

Exempel på situation där Jävsnämnden agerar:

När kommunens Tekniska division begär bygglov för en fastighet som de ska äga kan inte MSN bevilja bygglov eftersom verksamhetsansvaret finns just hos nämnden. MSN är alltså Tekniska divisionens politiska uppdragsgivare. Beslut om bygglov kommer i dessa fall att hanteras av Jävsnämnden.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Jävsnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Hitta protokoll, kallelser och underlag på webbsidan kallelser och protokoll

Äldre protokoll hittar du i kalendern nedan.

Jävsnämnden sammanträder vid behov.

Protokoll och dokument från sammanträden

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Marjo Gustafsson (S)
0155-24 83 04
marjo.gustafsson@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Annika Malmström
0155-24 83 69
annika.malmstrom@nykoping.se

Nämndsekreterare
Rickard Åleberg
0155-24 75 71

Postadress
Jävsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
javsnamnden@nykoping.se
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny