Personuppgifter för appen felanmälan Nyköpings kommun

På den här sidan hittar du information om hur persondata används i appen Felanmälan. När du gör en felanmälan Nyköpings kommuns app ”Felanmälan” kan du till exempel ange e-post och telefonnummer, men detta är valfritt.

När du gör en felanmälan Nyköpings kommuns app ”Felanmälan” kan du ange e-post och telefonnummer, men detta är valfritt. Detta för att Nyköpings kommun ska kunna kontakta dig som uppgiftslämnare i ärendet. Geografisk position är valbart men behandlas i appen för att säkerställa var exempelvis en felanmälan finns. Du kan självklart vara anonym när du lämnar synpunkter eller gör en felanmälan.

Ingen data delas med tredje part och all data är krypterad under överföringen. Dina personuppgifter sparas så länge ärendet är öppet och gallras bort 30 dagar efter att ärendet stängs. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings kommun behandlar.

Läs mer på sidan nykoping.se - Personuppgifter och dataskyddsombud

Vi anlitar även leverantör och entreprenörer för parkeringsövervakning, belysning.

Vissa personuppgifter kan även delas med entreprenör för parkeringsövervakning Nyköpings kommun för att kontrollera giltighet på tillstånd, samt belysningsproblematik för gatlyktor och trafikljus för felsökning och avhjälpning av problem. Dessa parter får inte använda personuppgifterna i annat ändamål än kontakt vid felanmälanärenden.

Vi anlitar Infracontrol som är leverantören av appen Felanmälan. Det innebär att även de får ta del vissa personuppgifter om dig. Parterna får inte använda personuppgifterna om dig för något annat ändamål än supportärenden. Utvecklaren tillhandahåller ett sätt för dig att begära att din data raderas.

Integritetspolicy för Infracontrol.

 

Öppna sidomeny