Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Ansvarsområden

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Socialnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.


Äldre protokoll och kallelser hittar du på arkivsida.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Anniola Nilsson(M)
0155-24 85 10
anniola.nilsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Emma Mellberg (S)
emma.mellberg@nykoping.se 

Andre vice ordförande
Åsa Berg (L)
asa.berg.1@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Martin Karlsson
0155-45 80 36
martin.karlsson.1@nykoping.se

Nämndsekreterare
Violetta Linkyte
0155-24 87 42

Postadress
Socialnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regsocialnamnden@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter