Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). 

Det kan gälla skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Det gäller även om det är en privat vårdgivare som har avtal med kommunen. 

Vad kan ersättas?

Du kan få ersättning för fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • Undersökning, vård och behandling
 • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • Felaktig diagnos
 • Smittämnen som överförs i samband med vården
 • Olycksfall som inträffar i samband med vården
 • Oriktig hantering av läkemedel

Gör en skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan.
I anmälan ska du skriva:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Varför du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning
 • Vilket belopp du vill ha i ersättning
 • Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter

Skicka skadeanmälan

Skicka skadeanmälan till:

Länsförsäkringar Södermanland
Försäkringsnummer: 47546
Box 147
611 24 Nyköping

Kontakt för mer information

Har du frågor? Kontakta försäkringssamordnaren på kommunledningskansliet,
telefon 0155–45 80 50

Kontakta oss

Kommunledningskansliet

0155-24 80 00

Försäkringssamordnare

0155-45 80 50
kommunskyddet@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny